Hiển thị kết quả duy nhất

$239,000,000.00

Tiêu chuẩn (pin 9,6 kWh): 239 Triệu
Nâng cao (pin 9,6 kWh): 255 Triệu
Tiêu chuẩn (pin 13,9 kWh): 265 Triệu
Nâng cao (pin 13,9 kWh): 279 Triệu

.
.
.
.

0949.601939